Проивежданите от нас ленти със специално предназначение биват:
   
       – кантовани
       – глатки
       – некантовани
       – шевронни
   

ВИДОВЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ЛЕНТА Топлоустойчива Трудногорима Антистатична Маслоустойчива Студоустойчива
ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ
DIN 22102

DIN 22103

DIN 22104
T K E G R
Предназначение За пренасяне на горещ материал /до 200°С/ в насипно състояние, агломерат и др. За минната и каменовъглена промишленост, където съществува опасност от пожар. Устойчиви са на горене с пламък и провеждат статично електричество. За пренасяне на материали в агресивна среда – масла, бензин и др. За работа при ниски температури до -55°С.

   
Таблица за техническите възможности на фирмата за производство на ширини и далжини на транспортните ленти:

   

Ширина на лентите 100мм. – 1200мм
Дължина на лентите 10мл. – 200мл.


Таблица за дебелината на протекторите на гумено-текстилните транспортни ленти:


Протектори Дебелина на протекторите, mm
Работен 2 – 6
Неаботен 0 – 4Таблица за адхезията между текстилните вложки, както и между протекторите и вложките:

Местоположение Адхезия, N/mm, min
Между протекторите и вложките (протектор / вложка) 5.0
Между вложките (вложка/вложка) 5.0