Проивежданите от нас ленти с общо предназначение биват:
Обикновенни кантовани глатки
абразиво устойчиви некантовани шевронни
   
Таблица за техническите възможности на фирмата за производство на ширини и далжини на транспортните ленти:

Ширина на лентите 100мм. – 1200мм
Дължина на лентите 10мл. – 200мл.Таблица за дебелината на протекторите на гумено-текстилните транспортни ленти:

Протектори Дебелина на протекторите, mm
Работен 2 – 6
Неаботен 0 – 4Таблица за адхезията между текстилните вложки, както и между протекторите и вложките:

Местоположение Адхезия, N/mm, min
Между протекторите и вложките (протектор / вложка) 5.0
Между вложките (вложка/вложка) 5.0В зависимост от предназначението на гуменото покритие се произвеждат няколко типа обикновени и абразивоустойчиви транспортни ленти:

ПОКАЗАТЕЛИ ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ
DIN 22 102 W X Y Z C
Якост на опън MPa min. 18 25 20 15 10
Относително удължение при скъсване,
%, min.
400 450 400 350 300
Изтриваемост по Шопер-Шлобах,
mm3, max.

80 (AA)

90 (W)
150

120
140 (N)
150 (Y)
130 (P)

250 (Z)
200 (Q)

-
Предназначение

За особено образивни материали – до 500 мм За силно абразивни материали – до 400 мм За силно абразивни материали и въглища – до 250 мм За средно абразивни материали – до 80 мм и въглища – до 250 мм За неабразивни и селскостопански продукти